המועצה הדתית במתכונתה, פועלת מכוח "חוק שירותי הדת היהודיים".
מתפקידיה לספק שירותים דתיים כמו: כשרות, נישואין, מקוואות, עירובין ועוד.
חבריה מתמנים: ע"י השר 45%, הרשות המקומית 45%, הרבנות המקומית 10%.
מתפקידה של המועצה הדתית לספק שירותים דתיים לכלל האוכלוסייה. במועצה הדתית נתניה מכהן יו"ר נבחר ולצדו גזבר ושבעה חברי מועצה נוספים.
בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך וקורס מנהלים באוניברסיטת בר אילן
עשר שנים מנהלת בתי הספר  מוריה וישורון בנתניה ומפקחת במשרד החינוך 
בשנים 2004-2010 ראש מינהל חינוך וחברה בעירית נתניה בהמשך מרצה במכללת אורות ולאחר מכן מנהלת עמותת ניצן - עמותה לקידום ליקויי למידה.
פעילות התנדבותית : חברת ועד מנהל עמותת אנוש וחברת צוות מתן כוכבי יופי של המועצה לישראל יפה
בשנת 2016 נבחרה כחברת המועצה הדתית והחל משנת 2019 חברת מועצת העיר נתניה הממונה על הבריאות ,האומנות, ההנצחה והמקוואות במועצה הדתית.
בתאריך 16.3.2022 התמנתה כממונה על המועצה הדתית בנתניה.
תרצה גרינפלד
יו"ר המועצה הדתית נתניה

חברי המועצה

תרצה גרינפלד ממונה בעלת סמכות הכרעה צור קשר
שלמה תנעמי ממונה צור קשר