תרבות תורנית והווי דתי

1. פרסום תמיכות לישיבות בין הזמנים אב תשע''ח

2. נהלים להגשת בקשות למתן תמיכה לישיבות בין הזמנים אב תשע''ח ( הצג מידע )

3. טופס בקשה לתמיכה בישיבת בין הזמנים תשע''ח (
 הצג מידע )

 

חדשות ועדכונים

קול קורא והזמנה להציע הצעות לקיום אירועי ל"ג בעומר משותפים עם המועצה הדתית נתניה לפרטים