מזכירות המועצה

 

09-9537537
09-9537538
israelas19@gmail.com
ימים א-ה בין השעות 14:00-8:00

לשכת הרב הראשי לנתניה הרב קלמן מאיר בר

09-9537544
09-9537538

לשכת ראש המועצה הדתית מר אשר אוחנה

09-9537537
09-9537538

מחלקת נישואין

09-8871746
09-9537538
ימים א-ה בין השעות 12:30-8:30
ימים א, ד בין השעות 18:00-16:00

מחלקת מקוואות

09-9537537
09-9537538
ימים א-ה בין השעות 14:00-8:30

מחלקת עירובין

09-9537537
09-9537538
ימים א-ה בין השעות 14:00-8:30

חדשות ועדכונים

הודעה לציבור, ביום שלישי 30.10.18, יום הבחירות לרשויות המקומיות, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המעוצה הדתית נתניה