מכרזים


מכרז כח אדם 11.2021
משרת בלן מקווה גברים ועבודות כלליות במקוואות

לעיון בתיאור המשרה ודרישות התפקיד >לחצו<
להגשת מועמדות ומסמכים >לחצו<דרוש מנהל מחלקת כשרות - זמני .
לתיאור המשרה ודרישות התפקיד >לחצו<
להגשת מועמדות ומסמכים >לחצן<
מכרז 1/2021 לרכישת גז עבור המקוואות שבבעלות המעוצה הדתית נתניה
לעיון בנוסח הפרסום >לחצו<
לרישום ולקבלת חוברת המכרז >לחצו<
 

חדשות ועדכונים