דבר רב העיר הרה''ג קלמן מאיר בר שליט''א

בס"ד
                                 
"עשה לך שתי חצוצרות כסף" - לפי דברי הגמרא (מנחות כ"ח ע"ב) כל הכלים שעשה משה רבנו כשרים לו וכשרים לדורות,
מלבד החצוצרות שכשרות רק למשה ופסולות לדורות. 

הרבה כלי שרת עשה משה, וכשרים המה לעבוד בהם את עבודת הקודש בכל התקופות, חוץ מן החצוצרות אשר נועדו "למקרא העדה", המה יפות רק לדורו של משה, שכן את כלי התקשורת אי אפשר להעביר מדור לדור. כלי התקשורת שבימי משה אינם יפים לדורו של יהושע, כל דור ו"החצוצרה שלו".

בדורנו אנו שבו התפתחה הטכנולוגיה עד מאוד, שומה עלינו להשתמש בכלים הללו כאמצעים לפרסם את שם ה', לרתום את הכלים הללו למרכבת הקדושה, ולהופכם ככלי שרת להפיץ דעת ה' ויראת ה', ובכך ליישם את דברי התנא בפרקי אבות: "כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר 'כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו'".

לכן מודים אנו למועצה הדתית בראשותו של ידידי רבי אשר אוחנה הי"ו, שפועל ללא לאות לשפר את שירותי הדת בנתניה, ועתה משיק אתר אינטרנט חדש, שבו יוכלו כל תושבי העיר לקבל מידע בנושאי הדת. זוגות העומדים לפני נישואיהם יוכלו להקל על עצמם את תהליך פתיחת תיק הנישואין. כל אדם יוכל לדעת על שיעורי התורה, זמני התפילות בעיר ושאר צרכי הדת.

אנו מקווים שבאתר זה יהיה מאגר של שיעורי תורה בכל תחומי היהדות, כך שכל אחד יוכל להרוות בו את צימאונו הרוחני.

ברכת תודה רבה גדולה לראש העיר הגב' מרים פיירברג–איכר, המסייעת ככל יכולתה לשירותי הדת בנתניה, ופועלת רבות לקירוב לבבות בין כל גוני האוכלוסייה ועושה רבות למען הנחלת מורשת ישראל לתושבי העיר.

מי יתן ונזכה במהרה לנבואת ישעיה "לא ירעו ולא ישחיתו, בכל הר קדשי. כי מלאה הארץ, דעה את ה' כמים לים מכסים".
 

בברכת התורה ולומדיה
קלמן מאיר בר

.

 

חדשות ועדכונים