זמני היום בהלכה - אופק נתניה

ו' טבת התשע"ט (14/12/2018)

חדשות ועדכונים

הודעה לציבור, ביום שלישי 30.10.18, יום הבחירות לרשויות המקומיות, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המעוצה הדתית נתניה