חברי המועצה

אשר אוחנה יו"ר המועצה rndnetanya@gmail.com
גרשון סקופ גזבר Skop100@walla.com
אבי בטיטו חבר מועצה Avi-batito1@walla.co.il
תרצה גרינפלד חברת מועצה greenfeldt@walla.co.il
עובדיה כבודי חבר מועצה ovadk@walla.com
אורה רבין חברת מועצה ora@matc.org.il
עו"ד שלמה רוזנווסר חבר מועצה shlomo@rosen-law.co.il
דוד שולמן חבר מועצה 8629696@gmail.com
מאיר שכטר חבר מועצה wimern@gmail.com

חדשות ועדכונים

אנו שבים ומתרעים קצביית "גבריאל איכות הבשר" אינה תחת השגחתנוברוכים הבאים לאתר המועצה הדתית נתניההודעה לציבור על מסירת ריהוט ישן של המועצה הדתית, לפרטים