לשכת ראש המועצה

לשכת ראש המועצה

חדשות ועדכונים

הבהרה בנוגע למכרז פומבי כ''א 3.2018, לפרטים הודעה לציבור על מכרז פומבי 3.2018 לפרטים