אודות המועצה

בס"ד              

המועצה הדתית פועלת מכוח "חוק שירותי הדת היהודיים". 

מתפקידיה לספק שירותי דת כגון שרותי כשרות, נישואין, מקוואות ועירובין. 

חבריה מתמנים כך: שר הדתות ממנה 45% מהחברים, הרשות המקומית ממנה 45% והרבנות המקומית ממנה 10%.

תפקידה של המועצה הדתית לספק שירותי דת לכלל האוכלוסייה. 


שירותי הדת ניתנים במסגרת המחלקות הבאות

א. מחלקת הנישואין - רישום נישואין, תעודות רווקות, אישורים, תעודות נישואין וכד'
ב. מחלקת הכשרות - פיקוח על הכשרות, מתן תעודת כשרות שנתית לבתי עסק כגון אולמות, מלונות, מסעדות וחנויות
ג. מחלקת המקוואות - טהרת המשפחה ושירותי טבילה
ד. מחלקת העירובין - עירוב תחומין 

חלק מהשירותים הרשומים כרוכים בתשלומי אגרות, כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת. תקציב המועצה ממומן מהמקורות האלה: 75% מממנת הרשות המקומית, 25% ממומנים מתקציב המשרד לשירותי דת ומהכנסות עצמיות.

את המועצה מבקרים רו"ח חיצוני, מבקר העירייה, מבקר המדינה ועוד.
כדי להבטיח שירותי דת איכותיים וזמינים, המשרד לשירותי דת מסדיר, מנחה ומבקר את פעילותן של המועצות הדתיות ברחבי הארץ אשר מספקות שירותים אלו לכלל הציבור.

המועצה הדתית נתניה משתדלת לשרת את הציבור במקצועיות, באדיבות וביעילות.

אנו ממליצים לכם להשתמש באתר וליהנות מהשירותים המתקדמים המוצעים בו ומאחלים לכם גלישה מועילה ומהנה.


___
 

חדשות ועדכונים