אגרות נישואין בהנחה

למי מגיע הנחה?
*חיילים בסדיר              
*משרתי שירות לאומי
*סטודנטים                  
*תלמידי ישיבה
*עולים חדשים              
*נתמכי סעד

זכאים להנחה של 40% בהצגת תעודה המעידה על מעמדם זה.