FR       AM       RU    

כל מה שאתם שצריכים לפסח במקום אחד !

תושבי נתניה היקרים !
בפרוס חג הפסח, איגדנו עבורכם את כל המידע והשירותים הנצרכים לימי הפסח באופן מקוון.
אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט של הרבנות הראשית והמועצה הדתית נתניה
בכתובת mdn.org.il.www לקבלת עוד מגוון מידע ושירותי דת מקוונים ומונגשים.  
בברכת חג פסח כשר ושמח
קלמן מאיר בר  מרים פיירברג איכר תרצה גרינפלד
הרב הראשי ראש העיר   ראש המועצה הדתית