ספרי הרב

מעשה רקם
על המועדים יריעות של תורה ומחשבה
מעשה רקם
על פרשיות השבוע יריעות של תורה ומחשבה