הפעלת בתי תפילה 
להגשת בקשה לקבלת אישור הפעלה לפי "התו הירוק'' >לחצו<

שעות הפתיחה

חדשות ועדכונים

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז - בניית מקוה טהרה בשכונת נ.ת 600 לצפייה הודעה על מכרז כח אדם 3.2022 משרת מזכיר/ת לשכה לצפייה פנייה למחלקה