הפעלת בתי תפילה 
להגשת בקשה לקבלת אישור הפעלה לפי "התו הירוק'' >לחצו<

שעות הפתיחה

חדשות ועדכונים

הודעה על מכרז כח אדם 1.2023 משרת בלן לצפייה פנייה למחלקה