פתיחת תיק כשרות באתר

לפתיחת תיק כשרות יש להוריד טופס לפתיחת תיק כשרות ולמלאו
 

יש לצרף את הפרטים והמסמכים הבאים:

חדשות ועדכונים

הנחיות למקוואות נשים בעקבות התפשטות נגיף קורנה לפרטיםהודעה לציבור על פרסום מכרזי כח אדם לפרטיםפעילות המועצה הדתית בתקופת משבר הקורונה לפרטיםרשימת עסקים כשרים לפסח תש''ף לפרטים