פתיחת תיק כשרות באתר

לפתיחת תיק כשרות יש להוריד טופס לפתיחת תיק כשרות ולמלאו
 

יש לצרף את הפרטים והמסמכים הבאים:

חדשות ועדכונים

קול קורא והזמנה להציע הצעות לקיום אירועי ל"ג בעומר משותפים עם המועצה הדתית נתניה לפרטים