פתיחת תיק כשרות באתר

לפתיחת תיק כשרות יש להוריד טופס לפתיחת תיק כשרות ולמלאו
 

יש לצרף את הפרטים והמסמכים הבאים:

חדשות ועדכונים

הבהרה בנוגע למכרז פומבי כ''א 3.2018, לפרטים הודעה לציבור על מכרז פומבי 3.2018 לפרטים