זמני היום בהלכה - אופק נתניה

י"ב אדר התשע"ט (17/02/2019)

חדשות ועדכונים

הבהרה בנוגע למכרז פומבי כ''א 3.2018, לפרטים הודעה לציבור על מכרז פומבי 3.2018 לפרטים