זמני היום בהלכה - אופק נתניה

כ"ה כסלו התשע"ח (13/12/2017)

חדשות ועדכונים

אנו שבים ומתרעים קצביית "גבריאל איכות הבשר" אינה תחת השגחתנוברוכים הבאים לאתר המועצה הדתית נתניההודעה לציבור על מסירת ריהוט ישן של המועצה הדתית, לפרטים