זמני היום בהלכה - אופק נתניה

ט' כסלו התשע"ט (17/11/2018)

חדשות ועדכונים

הודעה לציבור, ביום שלישי 30.10.18, יום הבחירות לרשויות המקומיות, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המעוצה הדתית נתניה