זמני היום בהלכה - אופק נתניה

י"ג כסלו התשפ"ג (07/12/2022)

חדשות ועדכונים

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז - בניית מקוה טהרה בשכונת נ.ת 600 לצפייה הודעה על מכרז כח אדם 3.2022 משרת מזכיר/ת לשכה לצפייה